Kaip pakeisti padangą

Ar kada nors esate atsidūręs beviltiškoje situacijoje prie kelio krašto, kai Jūsų automobliui prakiuro padanga?Ar bijojote pakliūti į šiuos spąstus.? O gal paprasčiau tiesiog išmokti pasikeisti padangą ir nebijoti tokių situacijų? Tai padaryti išties ne taip jau sudėtinga:

1. Pirmiausia suraskite saugią vietą kelkraštyje. Jums reikia gero lygaus paviršiaus. Venkite minkšto grunto ir kalnų. Jeigu esate visai šalia kelio, prisiparkuokite kuo toliau nuo eismo ir įjunkite avarinius žibintus.

2. Įsitikinkite, kad automobilis nepajudės. Užtraukite rankinį stabdį ir įjunkite pirmąją arba galinę pavarą. Jei įmanoma, po priešingos automobilio pusės ratais ką nors pakiškite (kad automobilis nepajudėtų).

3. Išimkite atsarginį ratą. Padėkite jį netoli keičiamo rato. Paimkite domkratą ir pakiškite po automobilio rėmu, netoli keičiamo rato. Įsitikinkite, kad pakišote tinkamai, reikiamoje vietoje, kad rėmo metalas atlaikys automobilio svorį.
Dauguma automobilių pagaminti iš plastiko. Jei domkratą pakišite po netvirta vieta, pradėjus juo kelti domkratas tiesiog sulaužys korpusą. Jei Jus neįsitikinę dėl domkrato vietos, perskaitykite instrukciją.Daugumoje automobilių netoli rato yra nedidelis griovelis, - ties ta vieta ir reikia statyti domkratą.

4. Kelkite domkratą tol, kol jis įsirems, bet nekelkite automobilio. Ištiesinkite ratus. Įsitikinkite, kad ratai stovi tiesiai, jeigu ne - pasukite vairą ir juos ištiesinkite.

5. Nuimkite rato dangtį ir atsukite varžtus prieš laikrodžio rodyklę. Neatsukite Jų iki galo, tiesiog atlaisvinkite. Nauduokite raktą, kuris priklauso Jūsų automobiliui, arba kitą tinkamą standartinį raktą. Įsitikinkite, kad tinkamai uždėjote raktą. Varžtų atsukimas reikalauja daug jėgų. Jei reikia, panaudokite savo kūno masę ir atsistokite ant rakto. Prieš tai įsitikinkite ar sukate raktą į reikiamą pusę (prieš laikrodžio rodyklę).

6. Pakelkite su domkratu automobilį. Pakelti reikia taip, kad būtų galima ištraukti prakiurusį ratą ir pakeisti nauju. Kai pakelsite, įsitikinkite, kad automobilis stovi stabiliai. Jei pajusite nestabilumą, nuleiskite automobilį ir pataisykite. Jei pajausite kad domkratas slysta ar stovi ne tiesiai, greitai nuleiskite automobilį ir ištiesinkite domkratą.

7. Su kuo nors paremkite ratus, jei pamatysite, kad automobilis rieda. Tam galite panauduoti didelius pakelės akmenis.

8. Atsukite rato varžtus iki galo. Varžtus reikia sukti prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jie iškris.

9. Išimkite blogą ratą, atsargiai padėkite jį po varikliu.Jei automobilis padėsriedėti, tai sumažins žalą. Jei domkratas pastatytas tinkamai – neįvyks jokių problemų.

10. Uždėkite naują ratą nat stebulės. Įsitikinkite, kad rato skylės sutampą su užsukamų varžtų skylėmis, tada užmaukite varžtus. Iš visų jėgų užsukite varžtus su ranka. Jie turėtų lengvai užsiveržti. Naudodami raktą kuo stipriau užsukite varžtus iki galo. Ne iki galo paeiliui reikia sukti visus varžtus iš eilės: truputėlį prisukate vieną varžtą, pereinate prie kito, ir t.t., kol vėl grįšite prie pirmojo. Tada pirmąjį sukite stipriau su didesne jėga. Po pirmojo varžto pereikite prie antrojo ir t.t. Taip reikia daryti tam,kad išcentruoti ratą. Nenaudokite per daug jėgos, kol Jūsų automobilis pakeltas ant domkrato. Geriau užsukite iki galo visus

varžtus ir stipriaujuos užveržkite kai nuleisite automobilį.

11. Su domkratu žemiau nuleiskite automobilį. Neapkraukite padangos visu automobilio svoriu ir

užveržkite varžtus iki galo.

12. Po to nuleiskite automobilį iki galo ir ištraukite domkratą. Dar kartą didesne jėga užveržkite rato varžtus. Uždėkyite rato dangtį. Įdėkite seną ratą į bagažinę ri surinkite instrumentus. Prakiurusį, sugadintą ratą nuvežkite taisymui į autoservisą.

Jeigu nusprendėte, kad rato pačiam pakeisti nepavyks, kreipkitės į Techninės pagalbos centrą numeriu 861 800 300. Specialistai pakonsultuos jus telefonu arba į įvykio vietą atvyks profesionalūs automobilių mechanikai.