Kaip apsaugoti variklį nuo perkaitimo

Jeigu Jūsų automobilio radiatorius neteisingai veikia, variklis gali perkaisti. Žemiau parašyta ką daryti, kol Jūsų automobilio aušinimo sistema bus suremontuota.

1. Jeigu Jus įjungėte oro kondicionierių, išjunkite. Oro kondicionierius apkrauna variklį, ką šiuo momentu (įkaitus varikliui) norite išvengti. Geriau įjunkite automobilio šildymo krosnelę. Tada perkaitusio variklio šiluma perduodama į automobilio saloną (daugumoje automobilių variklių skleidžiama šiluma naudojama salonui šildyti).

2. Įjunkite klimato kontrolės ventiliatorių aukščiausiu greičiu, paleiskite šilumą. Jeigu vasara, atidarykite langus,- atidarukite visus langus, kitaip iškepsite (jeigu tuo metu stovite kamštyje karštą dieną, Jums bus nelengva). Pasistenkite iš šildymo krosnelės plūstantį karštą oro srautą nukreipti į atdarus langus. Būtų puiku, jei tuo metu su savimi turėtumėte šviežio vandens atsigerti arba apsipurkšti.

3. Jei stovite kamštyje, geriau išjunkite variklį. Pradėti važiuoti iš vietos siūloma palengva, jokių staigių akseleratoriaus ir stabdžio pedalų paspaudimų.

4. Pasitraukite į saugumo zoną (kelio kraštą) jeigu manote, kad Jūsų automobilis suges. Išjunkite variklį ir palaukite kol eismo sąlygos stabilizuosis. Žinoma, taip reikia elgtis kritinėse situacijose, kai Jūsų automobilio variklio tempertūra yra labai aukšta - H- pozicijoje. Kai transport kamštis išsisklaidys,patariama važiuoti pastoviu tempu (greičiu), nes tokiais atvejais dėl pagreičio susidarantys

oro sūkuriai apipučia variklį.

5. Jeigu Jūsų automobilio variklis yra tikrai karštas, geriausia jį ataušinti. Tai galima padaryti sušlapinus skudurą (jei automobilyje nieko panašaus neturite, galite panaudoti savo marškinius) ir uždėjus jį ant variklio. Tokiu būdu variklis bus atvėsintas. Atsiminkite, kad skuduras turi būti drėgnas, bet ne varvantis!

6. Mėginkite iškviesti automobilių techninę pagalbą. Jei variklio temperatūra mažiau nei 120° (-H-), nuvažiuokite į artimiausią autoservisą. Važiuoti galima po sustojimo, kurio metu variklis ataušo. Tokiu atveju važiuoti vėl galima tol, kol variklis įkais. Tada reikia pakartotinai daryti priverstinį sustojimą.